További haladékot kaptak az engedély nélkül létesített víztermelő kutak üzemeltetői, hogy jogszerűsítsék vízilétesítményeiket. - Végső határidő 2020. december 31.!

vizkut.jpgBizonyára sokan hallottak már róla, hogy a Kormány moratóriumot hirdetett korábban az engedély nélkül létesített, vagy a vízjogi létesítési engedélyben előírtaktól eltérően kivitelezett víztermelő kutak legalizálására, mely türelmi idő először 2018. december 31-ig szólt.

A moratórium az engedéllyel nem rendelkező víztermelő kutak (pl. ásott kutak, fúrt kutak) vízjogi engedélyezettségi státuszának költséghatékony rendezését szolgálja, mivel a vízjogi fennmaradási engedély vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül megszerezhető.

Az Országgyűlés által elfogadott 2018. évi CXXI. törvény 2018. december 20-án került kihirdetésre, mely módosította az 1995. évi LVII. törvényt – a vízgazdálkodásról. A módosítás értelmében a moratórium határidejét a jogalkotó 2020. december 31-ig hosszabbította meg.

A vízgazdálkodásról szóló törvény 29.§ (7) bekezdése szerint megállapított szöveg pontosan az alábbi:

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Fontos kritérium, hogy a mentesség kizárólag felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre vonatkozik, tehát tulajdonképpen ásott, vagy fúrt kutakra, de egyéb vízjogi engedély-köteles létesítményekre – ahol vízkitermelés nem történik – nem. Ugyanígy nem tartoznak ebbe a kategóriába a felszíni vízkivételt biztosító létesítmények sem, pl. folyókból, vízfolyásokból történő vízkiemelések.

Ezen lehetőség jó alkalmat teremt a vízkutak jogszerűsítésére, mivel ellenkező esetben a kiszabásra kerülő vízgazdálkodási bírság akár milliós nagyságrendet is elérhet.

Társaságunk teljeskörűen vállalja a vízilétesítmények fennmaradási engedélyezéséhez, a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentáció elkészítését, szükséges esetben a kúton elvégezendő vizsgálatok, mintavételek elvégzését is.