Aktualitások

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2009. október 30.

Megjelent 2009. október 08-án partnereinknek szóló környezetvédelmi hírlevelünk XI. évfolyam 4. száma

A tartalomból:

  • jogszabályváltozások
  • közeli határidõk
  • pályázati lehetõségek

Jogszabályváltozások

A Magyar Közlöny 93. számában került közzétételre a 143/2009. (VII. 6.) az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság mértékérõl és kiszámításának módjáról szóló Kormányrendelet, mely 2009. július 10.-én lépett hatályba.

Módosult a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. Az új határértékek 2009. augusztus 01.-tõl érvényesek.

Szintén módosult 2009. augusztus 01.-vel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet. A jogszabályba bekerült az elõzetes konzultáció lehetõsége, valamint az elõzetes konzultációs kérelmi dokumnetáció tartalmi követelményei.