Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2011. február 24.

Környezetvédelmi Fórum a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében környezetvédelmi szakmai fórum kerül megrendezésre 2011. március 8-án. A környezetvédelmi fórum fõ témája az idei évtõl megváltozott új levegõvédelmi szabályozás bemutatása, a korábbi állapothoz képest bekövetkezett lényegesebb változások ismertetése. Emellett egyéb jelentõsebb jogszabályváltozási kérdések is megvitatásra kerülnek, továbbá betekintést kaphatunk a környezetvédelmi hatóság korábbi években szerzett ellenõrzési tapasztalataiba. A hatóság röviden ismerteti idei évre vonatkozó ellenõrzési célkitûzéseit is, mely a vállalkozások számára rendkívül hasznos információt jelenthet.

A szakmai elõadásokat követõen lehetõség nyílik a résztvevõk számára, hogy a jelen lévõ hatósági szakemberekkel megosszák tapasztalataikat, véleményüket egy interaktív beszélgetés keretében.

A szakmai fórum a Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay termében (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.) kerül megrendezésre. A fórum részletes programja, valamint a jelentkezési lap az alábbi linken letölthetõ. A kamarai tagok számára kedvezményes részvételi lehetõséget biztosítanak a szervezõk.

Jelentkezési lap letöltése

Környezetvédelmi jogszabályváltozások

2011. február 22-én került kihirdetésre a 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet, mely rövidsége ellenére jelentõs változásokat hozott a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban. Az ezen eljárásokat szabályozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása lehetõvé tette a hatályba lépését követõen megindított ügyek esetében, hogy a környezethasználó kérelmezheti az elõzetes vizsgálati eljárás kihagyásával, azonnal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. Természetesen ez kizárólag a jogszabály 3. mellékletében szereplõ tevékenységek esetében alkalmazható. A korábbi szabályozás alapján erre nem volt lehetõség, és az elõzetes vizsgálati eljárást abban az esetben is szükséges volt lefolytatni, ha nyilvánvaló volt, hogy késõbb környezeti hatásvizsgálat lefolytatása is szükséges lesz. Ez sok esetben idõben is lenyújtotta az engedélyezési eljárást, és többlet költségeket is jelentett a kérelmezõk számára.

Ehhez kapcsolódó változás, hogy amennyiben a már benyújtott elõzetes vizsgálati dokumentáció megfelel a környezeti hatástanulmányok általános tartalmi követelményeinek, a hatóságnak környezeti hatásvizsgálati eljárásként kell lefolytatni az engedélyezési eljárást.