Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2011. június 08.

Környezetvédelmi célú pályázati források

Az Új Széchenyi Terv által nyújtotta lehetõség és a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) keretében pályázati felhívás került meghirdetésre, mely környezeti célú fejlesztések támogatását teszi lehetõvé (kódszáma: GOP-2011-2.1.4). A pályázat által támogatható tevékenységek körébe tartoznak a környezetközpontú technológiai fejlesztések, mint például az anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emisszió-szegény technológiák, az elérhetõ legjobb technológia (BAT), alap- és segédanyagok megújuló illetve másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák, környezetbarát csomagolástechnológia alkalmazása. Továbbá a pályázat regionális beruházási támogatásként környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményezõ eszközbeszerzést, és ehhez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházást is elõnyben részesít.

A támogatási igény 2011. július 1. napjától 2012. december 31. napjáig nyújtható be. A sikeres pályázatokkal minimum 15 millió, maximum 100 millió forint nyerhetõ el.

A pályázati kiírás részletei megtekinthetõk a www.nfu.hu honlapon az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” cím alatt található Gazdaságfejlesztési Operatív Programra kattintva.

Az Operatív Program keretében telephely fejlesztési pályázat került kiírásra, mely szinte Magyarország teljes területén támogatási lehetõséget biztosít a mikro, kis- és középvállalkozások (továbbiakban együtt: KKV-k) részére. A pályázat célja a KKV-k mûködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve a mûködési feltételeik kedvezõbbé tételével a vállalkozások üzleti környezetének, és ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének javítása. A pályázati kiírás a KKV-k mûködési helyszínéül szolgáló meglévõ, mûködõ telephelyek modernizációját és bõvítését, nem megfelelõ telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elõsegíteni, a KKV-k versenyképességének megõrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erõsítése, a régiós kis- és középvállalkozások tõkeellátottságának növelése, továbbá annak elõmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének növeléséhez. A pályázaton belül két támogatási részcélt állapítottak meg.

Az „A” beruházási típusú fejlesztés, KKV-k részére került megállapításra, mely keretében támogatás igényelhetõ:
  • A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építésére, létesítésére, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtására.
  • A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, meglévõ épületek átalakítására, bõvítésére, korszerûsítésére, helyreállítására, felújítására, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtására.
  • Alapinfrastruktúra kiépítésére, bõvítésére, átalakítására, korszerûsítésére, helyreállítására, felújítására önálló tevékenységként is van lehetõség abban az esetben, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, és annak elmaradása a mûködési engedély megvonását vonná maga után.

A támogatás mértéke minimálisan 10 millió, maximálisan pedig, területegységtõl függõen 100 millió vagy 150 millió forint.

A „B” részcél esetében a mikro vállalkozások részére meghatározott támogatható tevékenységek a következõk:
  • A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  • A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévõ épületek átalakítása, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  • Alapinfrastruktúra kiépítése, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelõ állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, mûködésének, illetve továbbfejlõdésének.
  • Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végû).
  • Projekt elõkészítés.
  • A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület bérlése.
  • A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése – bérköltség formájában.

A támogatás mértéke a „B” részcélban meghatározott tevékenységek támogatására minimum 5 millió, maximum 20 millió forint vehetõ igénybe.

A pályázatok 2011. június 30. napjától 2011. december 31. napjáig nyújthatók be.

A pályázat részletes feltételeirõl szóló pályázati felhívás a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon, a pályázatok Vállalkozásfejlesztési Programon belül a „Telephelyfejlesztés a régiókban” címszó alatt található meg.