Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2015. február 1.

Közelednek a környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatási határidõk!

Határidõk

Hulladékos bevallás (EHIR: HIR-ÉV) - Beküldési határidõ: 2015. március 1.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján minden évben, március 1-ig hulladékos adatszolgáltatást szükséges benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz a tárgyévet megelõzõ teljes üzemi évben keletkezõ veszélyes és nem veszélyes hulladékokról. A hulladékos adatszolgáltatás alapja, minden esetben az évközben naprakészen vezetett hulladékos nyilvántartás, és a hulladékszállításokra vonatkozó bizonylatok, szállítólevelek, mérlegjegyek, kísérõjegyek.

Levegõs bevallás (LAIR: LM)- Beküldési határidõ: 2015. március 31.

Az LM adatszolgáltatás benyújtását a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) pontja alapján, tárgyévet követõ év március 31-ig szükséges teljesíteni. A levegõs adatszolgáltatás egyaránt vonatkozik a telephelyeken üzemeltetett – bejelentés köteles – légszennyezõ pontforrásokra, a diffúz légszennyezõ forrásokra is (pl. állattartó telepek, vagy szárítóberendezések, stb.). A levegõs adatszolgáltatás a telephelyeken naprakészen vezetett légszennyezõ források üzemnaplóiban rögzített üzemeltetési adatok alapján történik.

Az üzemnaplóban rögzített üzemviteli adatok alapján kerül meghatározásra levegõterhelési díj mértéke is. A levegõterhelési díj az ún. környezetterhelési díj egy fajtája, melyet a 2003. évi LXXXIX. törvény határoz meg. A levegõterhelési díjat adó formájában szükséges megfizetni, ezért az ez ügyben eljáró hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A törvény 20.§-a értelmében a kibocsátó a díjfizetési kötelezettségérõl, a tárgyévet követõ év március 31-éig tesz bevallást. A környezetterhelési díjat negyedéves bontásban, díjelõleg formájában szükséges megfizetni.

Felszín alatti vízvédelmi szempontból engedély köteles objektumok éves bevallása (FAVI: ENG-ÉJ)- Beküldési határidõ: 2015. március 31.

A FAVI éves jelentést a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16.§-a alapjáõn szükséges elkészíteni. A (4) bekezdés alapján a (2) és (3) bekezdés szerinti azon kötelezettnek kell benyújtani, akit erre a vízvédelmi hatóság – az alap-adatlap, illetõleg a részletes-adatlap adatainak értékelése alapján kötelez. Az (5) Éves jelentést kell benyújtani az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete szerinti azon környezethasználónak is, aki a rendelet I. Mellékletében meghatározott, az ott megadott kapacitásküszöböt meghaladó tevékenysége során a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyezõ anyagok a vonatkozó küszöbértéket meghaladóan a felszín alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát.