Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2015. február 6.

Új alapokra helyezve a fõbb környezetvédlemi nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszerek, itt az OKIR!

A 2014. évi LXXXVII. törvény alapján 2015. január 1-tõl új környezetvédelmi bejelentési, és adatszolgáltatási rendszer került bevezetésre, mely változások minden környezethasználót érintenek. A korábbi önálló nyilvántartási rendszerek (hulladékgazdálkodási, levegõvédelmi, felszín alatti víz védelemi, stb.) egy egységes rendszerbe, az úgynevezett Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) kerültek beintegrálásra. Az új rendszer üzembehelyezése egyben azt is jelenti, hogy az eddigi gyakorlattól eltérõen a bevallások, bejelentések, adatszolgáltatások már kizárólag csak elektronikus úton teljesíthetõek. A régi rendszer szerinti papír alapú bejelentéseket a környezetvédelmi hatóság már nem fogadja be.

Mi az az OKIR?

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi szervek saját méréseibõl, másik része a környezethasználók jogszabályi elõírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan módon, hogy a méréseket végzõ, valamit az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek a Földmûvelésügyi Minisztérium által üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR).

Az elektronikus benyújtás technikai feltételei:

Ügyfélkapu regisztráció: A nyomtatványok beküldéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges azon természetes személyek részére, akik adatszolgáltatóként vagy adatszolgáltató szervezet nevében az adatszolgáltatást benyújtják. Az ügyfélkapu regisztrációról további információt itt olvashat: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu

Nyomtatványkitöltõ program: Az elektronikus ûrlapok kitöltéséhez nyomtatványkitöltõ program telepítése szükséges, melynek legfrissebb verziója letölthetõ az alábbi címrõl: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html

Internet kapcsolat: A kitöltött elektronikus ûrlapok beküldéséhez használja a kitöltõ programban a nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül menüpontot, melyhez internetkapcsolat szükséges.

Amennyiben a környezethasználó adatszolgáltatását, bejelentését a korábbi papír alapú rendszerben küldi meg a hatóság részére, azt a hatóság nem fogadja el, és felszólítja a céget az adatszolgáltatás elektronikus beküldésére. Ezen felül a beküldés során is felmerülhetnek problémák, mivel az OKIR rendszer még lényegében tesztüzemben mûködik.

Társaságunk az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján felkészült az adatszolgáltatások elektronikus teljesítésére, így az OKIR rendszerrel kapcsolatos kérdések, problémák felmerülése esetén szakszerû segítséget tudunk nyújtani ügyfeleink számára. Amennyiben nehézségekbe ütköznek az adatszolgáltatások kitöltése, ill. beküldése során keressék társaságunkat bizalommal.