Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2009. december 15.

Közelgõ környezetvédelmi adatszolgáltatások

Tájékoztatjuk tisztelt partnereinket, hogy közeleg a 2009. tárgyévi környezetvédelmi adatszolgáltatások benyújtásának határideje. Az alábbiakban röviden ismertetjük az Önöket esetlegesen érintõ legfontosabb adatszolgáltatási kötelezettségeket:

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet alapján kell teljesíteni. A tárgyévi adatszolgáltatást az évközben naprakészen vezetett hulladékos nyilvántartás alapján kell elkészíteni. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet értelmében a hulladék termelõje a veszélyes hulladékot, közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyûjtõhelyen legfeljebb 1 évig gyûjtheti. Ezért az üzemeltetõknek célszerû az elszállításról még ez év végéig gondoskodni. A hulladékok elszállítását minden esetben engedéllyel rendelkezõ szervezettel lehet végeztetni. Az elszállításokat bizonylatokkal ("SZ" jegy, "K" jegy, mérlegjegy) szükséges igazolni. A hulladékos adatszolgáltatás Zöldhatósághoz történõ beküldési hatásideje 2010. február 28.

A levegõ védelmével kapcsolatos adatszolgáltatás, a Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez kötött pontforrásra légszennyezés mértéke éves jelentésben adatokat kell szolgáltatni. Azokra a légszennyezõ forrásokra, amelyekre korábban alap bejelentés történt (LAL), tárgyévet követõen éves jelentést is teljesíteni kell. A légszennyezés mértéke (LM) bejelentést az üzemeltetés során vezetett üzemnapló adatai alapján szükséges elkészíteni. Amennyiben az engedélyezett technológiában változtatások történtek, azt változásjelentés formájában jelezni szükséges a hatóság felé. A levegõtisztaság-védelmi éves jelentés Zöldhatósághoz való beküldési határideje 2010. március 31.

A korábban bejelentett, 3 kg vagy annál több hûtõközeget tartalmazó hûtõ-, klíma- és hõszivattyú berendezésekre a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet szerint légszennyezés mértéke éves bejelentést (LM) szintén meg kell tenni, elsõ ízben 2010. március 31.-ig.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC) rendelkezõ tevékenységeket végzõkre szintén éves adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik, melynek benyújtási határideje általában a tárgyévet követõ március 31. Egyes esetekben az egységes környezethasználati engedélyben ettõl eltérõ határidõ is szerepelhet.

Társaságunk már meglévõ szerzõdött partnerei részére ezen adatszolgáltatásokat a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan határidõre elkészíti. Azon cégek számára, akiknek az adatszolgáltatások teljesítése szakmailag nehézséget okoz, társaságunk segítséget nyújt azok elkészítésében. Kérjük leendõ ügyfeleinket, hogy amennyiben igénybe kívánják venni szolgáltatásainkat, azt idõben jelezzék felénk, hogy a teljesítési határidõk tarthatóak legyenek.

Legújabb jogszabályváltozások

  • A Magyar Közlöny 129. számában jelent meg a 193/2009. (IX. 15.) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló Kormányrendelet, mely 2009. október 1.-én lépett hatályba.
  • A Magyar Közlöny 127. számában jelent meg a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény módosításáról szóló Kormányrendelet, mely számos környezetvédelem területéhez kapcsolódó jogszabályt módosított 2009. október 1-vel.