Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2010. január 12.

Megjelent 2010. január 05.-én partnereinknek szóló környezetvédelmi hírlevelünk XII. évfolyamának 1. száma, melyet szerzõdéses partnereink számára megküldtünk.

Az alábbiakban a hírlevél rövid kivonatával adunk ízelítõt a tartalomból. Jelentõsebb jogszabályváltozások

-Módosult a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet.

-2009. október 01.-vel módosult a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet. A módosítás értelmében a Környezetvédelmi Felügyelõségnek az üzemi veszélyes hulladék gyûjtõhely mûködési szabályzatára 22 munkanapon belül kell észrevételt tennie. Ha a felügyelõség 22 munkanapon belül észrevételt nem tesz, a mûködési szabályzatot elfogadottnak kell tekinteni.

-2010. január 1.-vel lépett hatályba a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXI. törvény. A módosítással megszûnik az "elsõ továbbforgalmazó vevõ" díjfizetési kötelezettsége, a termékdíjat a termékdíj köteles termék elsõ forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója fizeti meg.

A jogszabályváltozásokról bõvebben a 2010. évi 1. számú hírlevelünkben olvashatnak.

Bõvülõ tevékenységi körünk

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy társaságunk vállalja talajvédelmi tervezési folyamatok teljeskörû lebonyolítását pl.: hígtrágya kihelyezés, öntözés, halastavi iszap szántóföldi elhelyezése, humuszmentési talajtani vizsgálatok, stb. céljából. Szolgáltatásunkat teljeskörûen végezzük, mely tartalmazza a szükséges talaj-mintavételezést, a laboratóriumi vizsgálatokat, a talajvédelmi tervdokumentáció elkészítését, és a hatósági ügyintézést is.

Tudta-e?

Tudta-e, hogy a 2009. október 1-e után indult eljárásokban, az elõzetes vizsgálatok, egységes környezethasználati engedély kérelmek, környezeti hatásvizsgálati eljárások során, a környezetvédelmi szakértõi jogosultságok mellett, a külön természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi jogosultságok megléte, és igazolása is szükséges? A korábbi gyakorlathoz képesti változást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet módosító 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet iktatta be, mely a 127/2009. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre. Társaságunk természetesen rendelkezik valamennyi szükséges részterületre vonatkozó érvényes szakmai jogosultsággal.