Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2010. április 19.

Megújult honlapunk!

A továbbiakban modern, egységes arculattal fogadja megújult honlapunk a látogatókat. Az új design mellett a tartalomban is történtek változtatások. Többek között bõvítettük fotógalériánkat, valamint a honlapon történõ üzenetküldés lehetõségét is beépítettük oldalunkra. Weboldalunk aktualitások menüpontjában a korábbi gyakorlathoz hasonlóan, ezen túl is rendszeresen tájékoztatjuk partnereinket a lényegesebb jogszabályváltozásokról, környezetvédelmi vonatkozású eseményekrõl. Igyekszünk naprakész, hasznos információkkal szolgálni partnereink, ügyfeleink számára, ezért javasoljuk honlapunk rendszeres látogatását a késõbbiekben is.

Jelentõsebb jogszabályváltozások:

A Magyar Közlöny 2010. évi 26. számában jelent meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 4/2010 (II. 25.) KvVM rendelet. A rendelet 2010. április 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. Jelen módosítás célja, hogy a jogszabályi változások miatt a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi joganyagba bekerült új típusú eljárások tekintetében a rendelet elõírásait pontosítsa, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jétõl megváltozott rendelkezéseinek való megfelelést biztosítása.

Az Országgyûlés 2010. február 22.-i ülésnapján fogadta el a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi XIII. törvényt. A törvénymódosítás 2010. március 01.-én lépett hatályba. A módosítás egyik célja az volt, hogy megteremtse annak lehetõségét, hogy bizonyos környezethasználattal járó tevékenységek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség engedélyezési eljárásának lefolytatása nélkül, a hatóságnak történõ bejelentést követõen lehessenek gyakorolhatók. A törvénymódosítás több pontosítást iktatott be a 15 éves jogszabályban. Többek között módosult az egységes környezethasználati engedély elnevezés, egybefoglalt környezethasználati engedélyre.