Aktualitások

 

Mint környezetvédelmi szakértõ és tanácsadó cég, társaságunk számára fontos szempont, hogy a környezetvédelmi jogszabályok változásait folyamatosan nyomon kövessük, és az ügyfeleink számára a lényeges változásokról idõben tájékoztatást nyújtsunk. Ennek érdekében szerzõdéses partnereink számára negyedéves sûrûséggel hírlevelet küldünk ki, melyben minden aktuális jogszabályváltozásról, pályázati lehetõségekrõl, környezetvédelmi vonatkozású eseményrõl értesülhetnek. Weboldalunk Aktualitások rovatában, idõközönként szintén hírt adunk a fontosabb kötelezettségekrõl, jogszabály-változásokról, így érdemes gyakran ellátogatni honlapunkra.

2010. július 23.

Jelentõsebb jogszabályváltozások:

A Magyar Közlöny 51. számában jelent meg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2010. (IV. 9.) Kormányrendelet. A jogszabály módosításai 2010. április 17.-tõl hatályosak. A fogalommeghatározások fejezetben az érintett nyilvánosság meghatározása pontosításra került.

A rendelet 3. §-a egy új 7-es bekezdéssel egészült ki, mely szerint a környezethasználó elõzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyelõséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplõ tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplõ kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe.

A Magyar Közlöny 110. számában jelent meg a 208/2010. (VI. 30.) Kormányrendelet, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletet módosította. A rendelet módosításai 2010. július 1.-én léptek hatályba. A módosítással a jogszabály kiegészült a 28/A §-sal, valamint az 1. számú és 3. számú mellékletek módosításra kerültek. A korábban 3. számú melléklet hatálya alá tartozó közúti gépjármûgyártási tevékenység meghatározott küszöbértékkel (az elõállított gépjármûvek éves számától függõen) átkerült a Kormányrendelet 1. számú mellékletébe. Ezzel kötelezõen lefolytatandó környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenységgé vált, viszont e tevékenységeknél is kezdeményezhetõ lett a beruházó részérõl az elõzetes konzultáció.

A Kormányrendelet 1. számú mellékletének 24-25. pontjában foglalt tevékenységeket változatlan tartalommal összevonták, mely a jelen módosítással a 24. pontba került, továbbá a jogszabály 1. számú mellékletének 25. pontjába bekerült a már fentiekben említett közúti gépjármûgyártási tevékenység 10 000 db/év késztermék elõállításától. A Kormányrendelet 3. számú mellékletének 68. pontja is módosult a következõ szövegezéssel: közúti gépjármû gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 5000 db/év késztermék elõállításától, ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe.