Ismertetõk, esettanulmányok

Szakmai munkánk során számos olyan üggyel, szituációval találkozunk, melyek ügyfeleink számára, minden bizonnyal több szempontból is tanulságosak lehetnek. Ezen esetek, vagy éppen azért lehetnek követendõ példák mindenki számára, mert a gazdálkodóktól elvárható szinten a környezetvédelem érdekeit szolgálják, vagy éppen azért kerülendõk, mert nem a jogszabályok által meghatározott egyenes utat követik. A következõkben néhány tipikus, vagy éppen speciális eset bemutatásával próbáljuk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy mit hogyan csináljanak, vagy éppen ne csináljanak. Általánosabb ismertetõinkkel, vagy esettanulmányainkkal folyamatosan bõvítjük weboldalunkat, így késõbb is érdemes visszatérni az esetleges újdonságok megtekintéséhez.

Környezetvédelem az építési engedélyeztetésben

2010. május 25.

Környezetvédelem az építési engedélyeztetésben

Zöld Ház

Az építész tervezõ cégektõl érkezõ egyre szaporodó megkeresések, valamint partnereink visszajelzései is azt mutatják, hogy az építési engedélyezési eljárások során egyre nagyobb hangsúlyt kap az épített, valamint a természeti környezet védelme. A tendencia környezetvédelmi szempontból mindenképpen kedvezõ, de ennek nem feltétlenül örülnek a tervezõk, és az építtetõk, mivel ez jelentõsen növelheti az eljárás idõtartamát, és költségeit.

Az építési engedélyezési eljárások eddig sem zajlottak egyszerûen, és a 2010. januárja óta hatályba lépett új jogszabályi környezet - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - csak nehezített a korábbi állapotokon. Az építész szakmai fórumokon egyre több panaszt lehet olvasni az építési engedélyeztetés túlzott bürokráciájáról, és ezen belül is leginkább az eljárások során résztvevõ szakhatóságok nagy száma miatt.

Egyre erõteljesebb szakhatóságként jelennek meg a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségek. Sok esetben akár hónapokat is elhúzódhat egy engedélyezési eljárás, vagy akár végképp meg is hiúsulhat a beruházás, mert a tervdokumentációk hatósághoz történõ benyújtását követõen derül ki, hogy a tervezett létesítmény, ill. tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Természetesen ezen probléma felmerülése csak nagyobb létesítmények megvalósítása, jelentõsebb környezeti kockázatot jelentõ technológiák alkalmazása esetén várható, de kisebb projektek esetében is tud gondot okozni a környezetvédelmi szempontok hatósági érvényesítése.

Az ehhez hasonló kellemetlenségek elkerülhetõk, ha már az építési feladat tervezési, vagy terv elõkészítési szakaszában környezetvédelmi szakértõ céget von be a tervezõ, vagy az építtetõ. Így már a tervezési folyamatok kezdetén lehetõség van megfelelõen vizsgálni a projekt várható környezeti hatásait, és az ebbõl fakadóan várható engedélyeztetés problematikáját.

Társaságunk több építész tervezõ céggel áll rendszeres partneri kapcsolatban, mely cégek már felismerték, hogy a környezetvédelmi szempontokat nem lehet fél vállról venni. Egy jól összeállított környezetvédelmi tervfejezet, vagy egy idõben elindított elõzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás jelentõsen rövidíthet az engedélyetetés hosszú idõtartamán. Még ideje korán meghozott megfelelõ stratégiai döntések jelentõsen csökkenthetik a beruházás, vagy a késõbbi üzemeltetés költségeit.

Kérjük forduljanak hozzánk bizalommal, legyen szó akár környezetvédelmi hatásvizsgálat, elõzetes vizsgálat, vagy környezetvédelmi tervfejezet összeállításáról, vagy akár biológiai aktivitás érték számítás elkészítéséhez szakmai segítségnyújtásról.

vissza