Ismertetõk, esettanulmányok

Szakmai munkánk során számos olyan üggyel, szituációval találkozunk, melyek ügyfeleink számára, minden bizonnyal több szempontból is tanulságosak lehetnek. Ezen esetek, vagy éppen azért lehetnek követendõ példák mindenki számára, mert a gazdálkodóktól elvárható szinten a környezetvédelem érdekeit szolgálják, vagy éppen azért kerülendõk, mert nem a jogszabályok által meghatározott egyenes utat követik. A következõkben néhány tipikus, vagy éppen speciális eset bemutatásával próbáljuk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy mit hogyan csináljanak, vagy éppen ne csináljanak. Általánosabb ismertetõinkkel, vagy esettanulmányainkkal folyamatosan bõvítjük weboldalunkat, így késõbb is érdemes visszatérni az esetleges újdonságok megtekintéséhez.

Agrár környezetvédelem

Terményfeldolgozás, tárolás

A szántóföldi növénytermesztés eredményeként, a learatott termény tárolása, és feldolgozása során szintén felmerülnek a különféle környezeti elemeket terhelõ hatások. Ezek közül is a legjelentõsebbek a termények szárítása, tisztítása, be-, és kitárolása során kialakuló környezeti zajártalom és a légszennyezés. A legtöbb ilyen tevékenységgel foglalkozó telephely esetében, szinte kivétel nélkül, ezen környezeti elemeket érintõ kötelezettségek fennállnak. A terményszárító és tisztító berendezések, az õrlõ, aprító, szecskázó, bálázó, stb. gépek általában valamilyen porelszívással, leválasztással rendelkeznek, melyek kibocsátó forrásai a legtöbb esetben bejelentés-köteles légszennyezõ pontforrások. A légszennyezõ pontforrások üzemeltetése csak a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet alapján kiadott érvényes levegõvédelmi engedély alapján történhet. A levegõvédelmi engedélyeztetés egyik alapfeltétele a kibocsátó források akkreditált mérõszervezet által elvégzett emissziómérése, mely a vonatkozó kibocsátási határértékek alatti szinteket igazolja.

Modernizáción átesett szárító technológia Szintén levegõvédelmi probléma a régi, korszerûtlen, energetikailag, és környezetvédelmi szempontból nem megfelelõ terményszárítók kérdésköre. Sajnos nem egyértelmû a hazai szabályozás e téren, és a Zöldhatóságok is sokszor eltérõ állásponton vannak a régi szárítókkal kapcsolatban, de általánosságban elmondható, hogy a korszerûtlen, diffúz porterhelést eredményezõ terményszárítók üzemeltetését már nem, vagy csak igen korlátozott idõre engedélyezik a hatóságok. Ezen szárítók leggyakoribb típusa, a Bábolna B1-15 típusú terményszárítók, melyek valóban már nem tartoznak a legkorszerûbb berendezések közé. Ellenben sokszor akkor is megtiltja a környezetvédelmi hatóság a terményszárító üzemeltetését, amikor annak semmi komolyabb indoka nincs, szinte már-már keresztes hadjáratot folytatva a Bábolna B1-15 szárítókkal szemben. A hatóságok általában azzal indokolják a régi szárítók üzemeltetésére vonatkozó kérelem elutasítását, hogy az nem felel meg az elérhetõ legjobb technika követelményeinek, és így a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletnek megfelelõen nem üzemeltethetõ. Hazánkban jelenleg nincs elfogadott BAT irányelv, mely a terményszárításra vonatkozna, azonban még emellett is nehezen lehet egy ilyen döntéssel szembeállni, és bebizonyítani, hogy egy közel 40 éves technológia korszerû lenne.

Feltétlenül javasoljuk partnereinknek, hogy amennyiben anyagi lehetõségeik megengedik, vagy esetleg pályázati forrás rendelkezésre áll, mielõbb modernizálják régi szárítójukat, vagy létesítsenek egy teljesen új, korszerû berendezést helyette.

A légszennyezõ hatások mellett zajvédelmi szempontból is jelentõs egy termény manipulációra szakosodott telephely. Különösen akkor van ennek jelentõsége, ha az adott telep lakóingatlanok közelében helyezkedik el, ekkor ugyanis 2008. év óta fennálló kötelezettségeket szükséges teljesítenie az üzemeltetõknek. Amennyiben a telephely üzemi zajforrásainak zajvédelmi hatásterületén belül védendõ lakóingatlanok helyezkednek el a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján egyedi zajkibocsátási határérték megkérése szükséges. Az egyedi zajkibocsátási határérték megkérését általában szabványos környezeti zajvizsgálat elõzi meg, ill. zajvédelmi szakértõ véleménye szükséges hozzá. Ennek körülményeirõl a Kérdések és Válaszok menüpontban írunk részletesen.

vissza