Kérdések és válaszok

Az alábbiakban olyan környezetvédelmi vonatkozású kérdéseket olvashatnak, melyek bármely gazdálkodóban felmerülhetnek a mindennapi munka során. A kérdések összeállításakor megpróbálkozunk az ügyfelek szemszögébõl tekinteni egy-egy problémára, figyelembe véve a munkánk során tapasztaltakat is. A felvázolt kérdésekre megpróbálunk a legjobb, és leghasznosabb válaszokkal szolgálni, így segítve Önöket eligazodni a hazai környezetvédelmi szabályozás útvesztõiben. Amennyiben nem talál választ felmerülõ problémájára, kérjük küldje el nekünk kérdését, felvetését, és mi igyekszünk arra a leghatékonyabb megoldást megtalálni.

Kinek kell egyedi zajkibocsátási határértéket kérni?

A környezeti zaj és rezgésvédelem szabályait, a jelenleg hatályos 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály 10.§ (1) bekezdése, üzemi és szabadidõs zajforrások üzemeltetõire vonatkozóan tartalmaz kötelezettséget, mely alapján az üzemeltetõ köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határértéket kérni.

Az üzemi és szabadidõs zajforrások definícióját a jogszabály fogalom-meghatározása alapján adjuk meg.
Üzemi zaj-, vagy rezgésforrás: „a környezeti zajt, rezgést elõidézõ, termelõ, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést elõidézõ telephely, gép, berendezés, ideértve a termelõ, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli közlekedési célú tevékenységnek nem minõsülõ jármûhasználat, jármûmozgás, rakodás”
Szabadidõs zaj-, vagy rezgésforrás: „környezeti zajt, rezgést elõidézõ kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az elõbbi célú tevékenység, valamint az elõbbi célra használt berendezés, gép”

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy kinek kell egyedi zajkibocsátási határértéket kérni (aki a fenti kötelezetti körbe tartozik), meg kell fordítanunk a kérdést. Kinek nem kell?
A fenti jogszabály 10.§ (3) bekezdése alapján, olyan környezeti zajforrásra vonatkozóan nem szükséges zajkibocsátási határértéket kérni, aminek a hatásterületén belül nincs védendõ terület, épület, vagy helyiség, ill. a zajforrás hatásterülete a zajforrást magába foglaló ingatlan határain belülre esik, és az ingatlant a zajforrás üzemeltetõjén kívül más nem használja.
Ezen kivételektõl eltekintve minden üzemi, vagy szabadidõs zajforrás esetében az üzemeltetõ köteles egyedi zajkibocsátási határértéket kérni a Zöldhatóságtól.

vissza