Kérdések és válaszok

Az alábbiakban olyan környezetvédelmi vonatkozású kérdéseket olvashatnak, melyek bármely gazdálkodóban felmerülhetnek a mindennapi munka során. A kérdések összeállításakor megpróbálkozunk az ügyfelek szemszögébõl tekinteni egy-egy problémára, figyelembe véve a munkánk során tapasztaltakat is. A felvázolt kérdésekre megpróbálunk a legjobb, és leghasznosabb válaszokkal szolgálni, így segítve Önöket eligazodni a hazai környezetvédelmi szabályozás útvesztõiben. Amennyiben nem talál választ felmerülõ problémájára, kérjük küldje el nekünk kérdését, felvetését, és mi igyekszünk arra a leghatékonyabb megoldást megtalálni.

Hogyan állapítható meg egy környezeti zajforrás hatásterülete?

Az elõzõ kérdéshez kapcsolódóan, egy újabb kérdés merülhet fel a zajforrás üzemeltetõjében: „Az rendben van, hogy ilyen feltételek mellett vagyok kötelezett zajkibocsátási határérték megkérésére, de honnan tudom, hogy a zajforrásom hatásterülete mekkora?”
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§-ban leírtakat szükséges értelmezni. Az 5.§ egyértelmûen meghatározza, hogy milyen esetben szükséges mûszaki számítással, vagy helyszíni szabványos zajméréssel meghatározni a zajforrás hatásterületét. Ezek a következõ esetek: elõzetes vizsgálati eljárásban, környezeti hatásvizsgálati eljárásban, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, és az elõzõekben felsorolt eljárásokat követõ létesítési, használatbavételi, illetve forgalomba helyezési eljárásokban, vagy természetesen, ha a környezetvédelmi hatóság azt elõírja.
Ezen esetekben az üzemeltetõ köteles egy zajvédelmi szakértõt megbízni, aki mûszaki számításokkal és/vagy szabványos környezeti zajméréssel lehatárolja az üzemi zajforrás hatásterületét, és javaslatot tesz, hogy az egyedi zajkibocsátási határérték megkérése szükséges-e, vagy sem.
Minden egyéb esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti vélelmezett hatásterületet lehet alapul venni, mely a környezeti zajforrást magába foglaló ingatlant, és az ingatlan telekhatárától számított 100 m távolságon belüli területet jelenti.

vissza