Kérdések és válaszok

Az alábbiakban olyan környezetvédelmi vonatkozású kérdéseket olvashatnak, melyek bármely gazdálkodóban felmerülhetnek a mindennapi munka során. A kérdések összeállításakor megpróbálkozunk az ügyfelek szemszögébõl tekinteni egy-egy problémára, figyelembe véve a munkánk során tapasztaltakat is. A felvázolt kérdésekre megpróbálunk a legjobb, és leghasznosabb válaszokkal szolgálni, így segítve Önöket eligazodni a hazai környezetvédelmi szabályozás útvesztõiben. Amennyiben nem talál választ felmerülõ problémájára, kérjük küldje el nekünk kérdését, felvetését, és mi igyekszünk arra a leghatékonyabb megoldást megtalálni.

Mi a különbség egy egyszerû füstgázmérés, és egy akkreditált emissziómérés között?

Partnereink részérõl többször kérdésként merült fel, hogy miért van szükség, a sokszor igen költséges akkreditált emissziómérések elvégzésére, amikor a tüzelõberendezések idõszakos karbantartásakor a fûtésszerelõ szakember elvégezte a füstgáz mérését, és mindent rendben talált.

A kérdésre egyszerû a válasz, azért mert a környezetvédelmi hatóság csak akkreditált mérõszervezet által elvégzett, szabványos emissziómérést fogad el az elõírt mérési kötelezettség teljesítéseként.

A helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátásának vizsgálati követelményeit a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegõterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról határozza meg. Ezen belül is a 3. § (6) bekezdése írja le, hogy „A levegõterheltségi szint mérése során a 7. mellékletben meghatározott referencia-módszert vagy azzal egyenértékû módszert, a mellékletben nem szabályozott légszennyezõ anyagokra a nemzeti szabványban rögzített mérési módszert kell alkalmazni;” A jogszabály 7. melléklete lényegében az adott légszennyezõanyag-csoportra vonatkozó vizsgálati szabványok felsorolását tartalmazza.

Az akkreditált státusz, ezen mérési szabványok szerinti módszer tanúsítását, és igazolását jelenti, melyet a hatóságok megkövetelnek.

A kézi füstgázelemzõ mûszerek sokszor hasonlóan pontos adatokkal szolgálhatnak, mint a költségesebb mérések eredményei, ugyanakkor ezek sajnos csak tájékoztató információkként használhatók fel, magát az akkreditált vizsgálatot nem helyettesíthetik. Javasolni szoktuk ügyfeleinknek, hogy mielõtt az akkreditált mérést elvégeztetnék, feltétlenül állíttassák be, és tisztíttassák ki tüzelõberendezéseiket, és ekkor végeztessenek el egy füstgázmérést is a fûtésszerelõ szakemberrel.

Így még az akkreditált mérés elõtt értesülhetnek arról, ha esetleg berendezésük nem mûködik megfelelõen, és idõben megtehetik a szükséges lépéseket. Nincs is annál kellemetlenebb, mikor az akkreditált emissziómérés során derül ki, hogy egy légszennyezõ forrás határérték feletti kibocsátásokkal üzemel, mivel ekkor az üzemeltetést fel kell függeszteni és a kapcsolódó berendezést be kell állíttatni, vagy végsõ esetben akár cserélni. Ezután pedig a megfelelõ mûködés igazolására az akkreditált vizsgálatot meg kell ismételni, ami jelentõsen növelheti a költségeket. Ez az igencsak kellemetlen szituáció körültekintõ elõkészítõ munkálatok mellett megelõzhetõ.

vissza