Tevékenységeink

Környezetvédelmi kivitelezés

Napjainkban a környezetvédelmi beruházásokat - legyen az akár egy rekonstrukció, vagy egy új beruházás - nem lehet csupán építõipari tevékenységnek tekinteni. Fontos, hogy már a munkálatok megkezdése elõtt, a tervezési folyamatokban is környezetvédelmi szakértõ cég koordinálja a munkavégzést, hiszen a végcél is az, hogy megfelejünk a környezetvédelmi követelményeknek. Tehát a legoptimálisabb megoldás minden tekintetben, ha egy környezetvédelmi jellegû beruházást, teljes egészében a tervezéstõl, a kivitelezésen át, a használatbavételig, egy a környezetvédelmi szakterületen jártas cég irányít.

Szigetelt medence építése Cégünk vállalja, környezetvédelmi vonatkozású modernizációs, rekonstrukciós, rekultivációs, vagy egyéb beruházások teljeskörû generál kivitelezését, vagy alvállalkozóként részmunkák elvégzését. Továbbá segítjük partnereinket az általuk végzett munkálatok során, a környezetvédelmi szakértõi háttér biztosításával, valamint felelõs mûszaki vezetõi tevékenység végzésével. Társaságunk által nyújtott szolgáltatás teljeskörû, kezdve a környezetvédelmi szakértõi munkától (pl. teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése, elõzetes vizsgálatok, környezeti hatásvizsgálatok lefolytatása, stb.), a kivitelezésen át, a végsõ használatbavételi engedélyezésig. Tevékenységünk szintén kiterjed a beruházásokhoz kapcsolódó kiegészítõ tevékenységekre is, mint pl. projekt elõkészítõ felmérõ munkálatok, hulladékkezelési engedélyek megszerzése, hatósági adatszolgáltatások, nyilvántartások elkészítése, stb. Látható, hogy partnereink számára teljeskörû szolgáltatást nyújtunk kiindulva az elõzetes koncepciótól, ill. a hatósági kötelezettségektõl, egészen a megvalósított állapotig.

Almostrágyatér építése Tevékenységi körünk kiterjed pl. meglévõ állattartó telepek korszerûsítésére (hígtrágyatározók szigetelési munkálatai, csapadék-, szennyvíz-, és trágyaléelvezetõ rendszerek kiépítése, trágyatárolóterek építése, átalakítása), új létesítmények, telepek építési munkálataira, hulladéklerakók, szennyezett területek rekultivációjára, felszámolására. Szintén teljeskörû szolgáltatást nyújtunk partnereinknek a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan a hatóságok által elõírt monitoring kötelezettségek teljesítésében. A szükséges felszín alatti víz, vagy szivárgás-monitoring rendszerek, figyelõkutak tervezését, engedélyeztetését, kivitelezését kompletten bonyolítja le társaságunk, továbbá a kialakított monitoring rendszerek üzemeltetését, mintavételezését is elvégezzük partnereinknek.

Feltétlen elõnyt jelent megbízóink számára, hogy cégünk - a csupán a kivitelezést vállaló cégekkel szemben - teljeskörû környezetvédelmi tervezési, engedélyezési, és kivitelezési feladatokat lát el, így a teljes munkafolyamat egyszerûbben, gördülékenyebben, gyorsabban zajlik. Köszönhetõen annak, hogy már a szakértõi fázisban (pl. egy teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálat során) figyelembe vehetõk a megbízó mûszaki igényei, valamint gazdasági lehetõségei, a legoptimálisabb megoldással szolgálhatjuk a környezetvédelem érdekeit is. Társaságunk egyaránt rendelkezik referenciákkal közbeszerzési eljárások, vagy egyedi megbízások keretében végzett beruházások terén is.

Az agráriumot érintõ környezetvédelmi feladatokról, kötelezettségekrõl itt olvashatnak részletesebben. Társaságunk a felvetett problémákra szakmailag felkészülten, mindenre kiterjedõen nyújt segítséget, így amennyiben kérdésük merülne fel a témát illetõen kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.