Tevékenységeink

Környezetvédelmi szakértés, tervezés

Cégünk által folytatott egyik fõ tevékenységi körnek tekinthetõk a környezetvédelmi vonatkozású szakértõi és tervezési munkák. Ezen munkák keretében társaságunk szakmai hátteret biztosít a cégek számára, a szerteágazó környezetvédelmi jogi szabályozás által rájuk nehezedõ kötelezettségek teljesítésben.

Szakértõi tevékenységünk kiterjed valamennyi környezeti elem esetében felmerülõ tervezési, szakértõi feladatok végrehajtására, így pl. tervezett beruházások, létesítmények, új tevékenységek esetén a teljeskörû környezetvédelmi engedélyezési folyamatok bonyolítására, kezdve az elõzetes vizsgálati eljárástól a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyeztetésig. Tervezett beruházások elõkészítésénél társtervezõként vállaljuk építésügyi, vagy használatbavételi engedélyeztetésnél környezetvédelmi tervfejezet, önálló környezetvédelmi tervdokumentációk elkészítését.

A környezetvédelmi szakértõi, tervezõi tevékenységünk kiterjed vízjogi engedély köteles létesítmények, pl. vízellátó rendszerek, monitoring kutak, csapadék és szennyvíz elvezetõ rendszerek teljeskörû tervezési és engedélyeztetési folyamataira is.

Természetesen cégünk nem csupán tervezett létesítmények esetében tud segítséget nyújtani partnereinek. Meglévõ telephelyek, ipari létesítmények, állattartó telepek környezetvédelmi mûködési-, illetve egységes környezethasználati engedélyeinek megszerzéséhez, vagy megújításához teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálatok lefolytatását is egyaránt elvégezzük. Meglévõ telephely esetében hozzásegítjük partnereinket a jogszabályoknak megfelelõ, és gazdaságilag is elõnyös lépések megtételéhez, a telephely környezetvédelmi állapotának felmérésével, környezetvédelmi auditálásával.

Szakértõi tevékenységünkhöz tartoznak a kevésbé nagy volumenû, de szintén igen fontos területek is. Ennek megfelelõen társaságunk légszennyezõ technológiák, légszennyezõ pontforrások levegõvédelmi létesítési, ill. mûködési engedélyének megszerzésében, a zajvédelmi követelményeknek való megfeleléshez szükséges zajvédelmi szakértõi feladatok ellátásában, hulladékgazdálkodási, és rekultivációs tervezésben egyaránt magas színvonalú szakmai hátteret biztosít partnerei számára.

Társaságunk hosszútávú és széleskörû szakmai tapasztalattal a háta mögött áll rendelkezésére partnereinek a környezetvédelmi szakértõi és tervezõi tevékenységek teljes palettáját tekintve. Cégünk szakemberei, szakértõi valamennyi környezeti elemre kiterjedõ szakértõi jogosultsággal, teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálati, illetve környezetvédelmi és vízimérnöki tervezõ jogosultsággal rendelkeznek.