Tevékenységeink

Környezetvédelmi termékdíj

A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás hazánkban nem új keletû dolog. Elsõ alkalommal az 1995-ben kihirdetett LVI. számú törvény határozta meg a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeket. A termékdíjas jogszabályi háttér azóta jelentõsen átalakult, és évrõl-évre dinamikusan változik. A legutolsó mérföldkõnek tekinthetõ a tavalyi évben megjelent 2011. évi LXXXV. törvény, mely 2011. szeptemberétõl, valamint 2012. január 1-étõl változtatta meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos elõírásokat, szabályokat. A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás bonyolultsága, és folyamatos változása nagy mértékben megnehezíti a cégek ezzel kapcsolatos teendõinek teljesítését, azonban ezek elmaradása jelentõs szankciókat vonhat maga után.

Környezetvédelmi termékdíj

Társaságunk ezen okoknál fogva 2012. évtõl a környezetvédelmi termékdíjas tanácsadással is bõvítette tevékenységi körét, mellyel igyekszünk megkönnyíteni partnereink számára a termékdíjas szabályozásból fakadóan rájuk háruló feladatok teljesítését. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szolgáltatásunkat teljeskörûen végezzük, mely a termékdíj törvény által elõírt valamennyi nyilvántartási, adatszolgáltatási, és díjfizetési, ill. visszaigénylési kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat jelenti. Természetesen magának termékdíjnak a megfizetését társaságunk nem tudja átvállalni, de minden egyéb feladat megkönnyítésében, végrehajtásában segédkezünk partnereinknek.

A termékdíjjal kapcsolatos tevékenységünk az alábbi fõbb területekre terjed ki:
- Helyszíni felmérés lefolytatása a korrekt munkavégzés érdekében.
- Helyszíni szakmai konzultációs lehetõség biztosítása.
- A helyszíni felmérést és adatfeldolgozást követõen a nyilvántartások, ill. a díjszámítás módszerének kidolgozása, az adott cégre szabottan.
- A környezetvédelmi termékdíjas nyilvántartási, díjfizetési, visszaigénylési feladatok teljesítésének koordinálása.
- Folyamatos rendelkezésreállás a hatósági egyeztetések kapcsán felmerülõ szakmai képviselet érdekében.

Amennyiben az Ön cégének is problémái adódtak a környezetvédelmi termékdíjas kötelezettségek teljesítésében, vagy egyáltalán nem igazodik el a jogszabályi útvesztõben kérjük keresse társaságunkat, hogy segítséget nyújthassunk Önnek is.