Tevékenységeink

Kármentesítés, tényfeltárás, lehatárolás, monitoring

Cégünk egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Jól tudjuk ezért, hogy a kármentesítés a legköltségesebb környezetvédelmi tevékenységek egyike. Filozófiánk az, hogy a megbízó számára biztosítsunk mérlegelési lehetõséget idõtáv, költségigény, a terület bolygatásának mértéke, és több más körülmény alapján a megfelelõ technológia kiválasztásakor. A szóba jöhetõ megoldásokat a telephelyi adottságok részletes és körültekintõ vizsgálata alapján vázoljuk fel, ami garancia a technológiai alkalmasságra.

Fõ tevékenységeink közé tartozik:

Felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése
 • Tartálypark megszüntetésének tervezése, engedélyeztetése;
 • Tartály megszüntetés (kiemelés, tömedékelés, stb.) teljes körû kivitelezése;
 • Akkreditált mintavétel a tartályok által okozott szennyezettség vizsgálatára;
 • Kisebbnek ítélhetõ környezeti károk azonnali kárenyhítéssel történõ kezelése.
Környezeti károk felmérése, felderítõ és részletes tényfeltárások
 • Tényfeltárási terv készítése, egyeztetés a hatósággal;
 • Akkreditált mintavételezés;
 • Laboratóriumi vizsgálatok megbízható partnerekkel való elvégeztetése, a Zöldhatóság által elfogadott szabványos módszerek szerint;
 • Szennyezés terjedésére vonatkozó vizsgálatok elvégzése;
 • Részletes mennyiségi kockázatfelmérés;
 • Tényfeltárási záródokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok szerint;
 • Megbízó szakmai képviselete az engedélyezési eljárás során.
Beavatkozási tervek készítése
 • Mûszaki beavatkozási lehetõségek széles palettájából a megbízói igényeknek és lehetõségeknek legmegfelelõbb változat kiválasztása a megrendelõvel közösen;
 • Beavatkozás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése;
 • Megbízó szakmai képviselete az engedélyezési eljárás során.
Komplex szennyezettségek felszámolása
 • Engedélyek beszerzése (bontás, vízjogi engedélyek);
 • Kármentesítési munkák teljes körû kivitelezése;
 • A beavatkozás lezárásához szükséges engedély kérelem (beavatkozási záródokumentáció) elkészítése;
 • Megbízó szakmai képviselete az engedélyezési eljárás során;
 • A szennyezettség felszámolását követõen a terület rekultivációja.

A talajszennyezettség felszámolása során alkalmazott eljárások:

 • Talajcsere;
 • Talajtisztítás prizmás mikrobiológiai eljárással;
 • Talajtisztítás talajmosásos eljárással;
 • Ki nem termelhetõ szennyezett talajtest esetén a szennyezõanyagok mobilizációját és tisztítását szolgáló eljárások alkalmazása akár rossz vízvezetõ képességû talajtípusnál is;
 • Talajtisztítás enzimes bontással.

A talajvíz szennyezettség felszámolása során alkalmazott eljárások:

 • Szabad fázisú olajszennyezettség eltávolítása;
 • Hagyományos, talajvíz kitermelésén és tisztításán alapuló tisztítórendszerek;
 • Alternatív megoldások: szennyezettség biológiai bomlását segítõ eljárások.
Kármentesítési utómonitoring és monitoring vizsgálatok
 • Akkreditált mintavételezés;
 • Laboratóriumi vizsgálatok megbízható partnerekkel való elvégeztetése, a Zöldhatóság által elfogadott szabványos módszerek szerint;
 • Az eredmények kiértékelése, adatszolgáltatás a megbízó és a hatóságok részére;
 • Monitoring lezárásához szükséges engedély kérelem elkészítése;
 • Megbízó szakmai képviselete az engedélyezési eljárás során;
 • Monitoring létesítmények szakszerû felszámolása engedélyeztetéssel.
Kármentesítés szorbens anyagokkal:
 • Olajfelitató anyagok, szorbensek hatásfok javításra, kármegelõzésre.